שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
תנ"ך לחטיבת הביניים – יציאת מצרים ז'
משומש 1 14.875
מילה טובה מאוד ח' – הבנה, הבעה ולשון / מט"ח
משומש 1 14.55
מסע אל הדמוקרטיה הישראלית – מעטפת עבודה
משומש 1 4.4625
אדם וסביבה בעידן הגלובאלי
משומש 1 13.95
שורשים וכנפיים ז'
משומש 1 14.1
מתמטיקה לכיתה ז', חלק א' / גבי יקואל
משומש 1 7.075
מדעי החומר ז'
משומש 1 9.6
מתמטיקה לכיתה ז', חלק ב' / גבי יקואל
משומש 1 8.225
מדעי החיים ז'
משומש 1 13.7
חוטבים לשון ז'
משומש 1 10.9
מתמטיקה לכיתה ז', חלק ג' / גבי יקואל
משומש 1 7.4
מסע אל העבר – עולמות נפגשים – נוצרים, מוסלמים ויהודים במאות 15-16
משומש 1 14.85
ESSENTIAL LINKS – INTERMEDIATE LEVEL, STAGE 1,STUDENT'S BOOK
משומש 1 15.6
שפה מספרת תרבות, ספר א'
משומש 1 8.4
מישור החוף התיכון הדרומי וצפון הארץ – ספר
משומש 1 10
מפות מגלות עולם, חוברת עבודה
משומש 1 5.3