שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
לחיות יחד בישראל ד'
משומש 1 5.65
במבט חדש ד'
משומש 1 11.9