שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
הבכור לבית אבי / דבורה עומר
משומש 1 17.25
חוקרים ארץ / מט"ח
משומש 1 11.55
מפתחות לאחריות ולמחויבות
משומש 1 13.9
השבחה ו' – מידות עשרוניות, קנה-מידה פעולות החשבון – הרחבה
משומש 1 5.125
COOL קול ספר
משומש 1 14.25
משומש 1