שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
אפשר גם אחרת לכיתה ט', חלק ב' אפור
משומש 1 20.315
אפשר גם אחרת לכיתה ט', חלק א' אפור
משומש 1 17.845
אפשר גם אחרת לכיתה ט', חלק א' כתום
משומש 1 18.2625