שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מאסטרינג מודול Mastering Module E
משומש 1 10
MORE MODULE F PRACTICE PAPERS
משומש 2 11.4
ליטרצור פור 5 אופשן 2 LITERATURE FOR (ירוק)
משומש 1 7.575
MORE MODULE G PRACTICE PAPERS
משומש 1 6.25
הלכה לתלמיד ו' /עמוס מיימון
משומש 1 14.375
משניות בהירות
משומש 1 12.4
מדור לדור א' (ירוק) (מדור לדור א')
משומש 1 10.6625
מילה טובה מאד ו'
כמו חדש 1 34
קול COOL /ג'ודי אלכסנדר (קול COOL)
משומש 1 16.45
מקראות גדולות ירמיהו
משומש 1 10.85
נביאים כתובים ירמיה
משומש 1 6.35
חמישה חומשי תורה המפואר
משומש 2 15