שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
ג'וין אס JOIN US /רות שמש
משומש 1 19.475
קפיצה לגובה – קפ"ל לכיתה ח' – חלק ב'
משומש 1 16.275
שורשים וכנפיים ח'
משומש 1 16.725
חוטבים לשון ח'
משומש 1 10.35
קפיצה לגובה – קפ"ל לכיתה ח', חלק א'
משומש 1 15
שפה מספרת תרבות, ספר ב'
משומש 1 11.05
מסע אל העבר – קדמה ומהפכות מאות 19-16
משומש 1 15.175
GRAMMAR HELPER 1 גרמר הלפר
משומש 1 13.125
OUR WORLDאוור וורלד ספר STUDENT'S BOOK
משומש 1 12.175
WAY TO GO – WORK BOOK ווי טו גו
משומש 1 9.075
ג'וין אס עבודה JOIN US /רות שמש
משומש 1 15.075
COOL קול חוברת
משומש 1 8.075