שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
שמואל נקרא ונפעל
משומש 1 11.9
במבט חדש ה'
משומש 1 13.3
משומש 1