שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
עלי ספרות ט'
משומש 1 21.9
שמות מקראות גדולות
משומש 1 10.85
פניני הלכה לתלמיד-שבת-לכיתה ח'/הרב אליעזר מלמד
משומש 1 8.25
גסט אימגן JUST IMAGINE
משומש 1 14.95