שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
קפ"ל ט' חלק ב'
משומש 1 18.8
עלי ספרות ט'
משומש 1 21.9
ממדינת המקדש לעם הספר / אילנה באר
כמו חדש 1 21.61