שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
בראשית מקראות גדולות
משומש 4 43.4
ירמיהו רש"י ומצודות
משומש 1 6.35
דברים-בלום גדול (חדש אדום)
משומש 1 6