שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
סלקטד אנסין 2 SELECTED UNSEEN
משומש 1 11.15
סלקטד אנסין 3 SELECTED UNSEEN
משומש 1 11.15
POINT THE WAY – FOUNDATION LEVEL, STAGE 3, PRACTICE BOOK
משומש 1 11.6
מצודות
משומש 3 19.05
שמות
משומש 1 5
קורות הדורות
משומש 1 15
אירופה ללא גבולות
משומש 1 12.5