שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
לחיות יחד בישראל ד'
משומש 1 5.65
מפות מגלות עולם, חוברת עבודה
משומש 1 5.3
שופטים / אברהם שושן
משומש 1 7.5
הלכה לתלמיד ד
משומש 1 11.25
משניות משמחות ד' – מסכת תענית
משומש 1 14.75
דבר בעיתו ב'
משומש 1 11.75