שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
ממתאז – ספר לימוד בערבית, חלק שני
משומש 1 12.325
על שלושה דברים: תיקון עולם, חברה ואדם, חברה מתוקנת בהגות היהודית והציונית
משומש 1 15.325
גוונים של זהות, יהדות, ציונות וישראליות – זהויות בעולם משתנה
משומש 1 9.925