שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
אקסם פרקטיס פור מודול E (סגול) EXAM PRACTICE
משומש 1 9.25
פרקים במיקרוביולוגיה ובמערכות הגנה
משומש 1 20.29
ליטרצור פור 4 אופשן 2 LITERATURE FOR /(חקי)
משומש 1 6.575
פרקים באקולוגיה – מהדורה שנייה
משומש 1 5.6
התא – יחידת החיים
משומש 1 12.85
הנדסה גנטית – מעקרונות ושיטות למחקר ויישומים
משומש 1 15.2675