שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
שמואל א-ב – רש"י ומצודות
משומש 1 6.35
פלאי האור והחשמל – ספר
משומש 1 16.25
קורות הדורות ב'- מתקופת הראשונים בספרד עד גזרות ת"ח-ת"ט/פ. רייזנר
משומש 1 15
משניות מבוארות קהתי-ראש השנה
משומש 1 5.125
מדעי החומר ז'
משומש 1 9.6
אירופה ללא גבולות
משומש 1 17
מתמטיקה לכיתה ז' סדרת צמרת, חלק א' / עוזרי ושלו
משומש 1 7.375
קורות הדורות א' מחורבן בית שני עד תקופת הראשונים /פ.רייסנר
משומש 1 15
מתמטיקה לכיתה ח', חלק ב', סדרת צמרת / עוזרי ושלו
משומש 1 14.625
הגיאוגרפיה של ארה'ב (חדש)
משומש 1 12
מסכת ברכות
משומש 1 4.25