שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
NEW PRACTICAL GRAMMAR FOR PROFICIENCY ניו פרקטיקל גרמר פור פרופשנסי
משומש 1 21.1
כימיה ומדעי החיים לכיתה ט'
משומש 1 14.95
פיזיקה וטכנולוגיה לכיתה ט'
משומש 1 14.55
אזרחות במדינת ישראל / דוד שחר
משומש 1 9.05
אזרחות במדינת ישראל / דוד שחר
משומש 1 9.05
עד"י – ערכים דמוקרטיים ויהדות
משומש 1 10.39
heads up! חוברת עבודה
משומש 1 16.15
שפה מספרת תרבות ספר ג'
משומש 1 15.45
heads up! ספר
משומש 1 20.75