שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
צועדים בדרך המילים ג
משומש 1 13.35
לחיות יחד בישראל ג'
משומש 1 5.725
מפתחות לאחריות ולמחויבות
משומש 1 13.9