שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
בראשית – פירוש ועריכה ללומדים הצעירים
משומש 1 10.775
העיקר שהבנו כתה ג' חלק א'
משומש 1 13.35
העיקר שהבנו כתה ג' חלק שני
משומש 1 13.35
לחיות יחד בישראל ג'
משומש 1 5.725
לחיות יחד בישראל – חוברת פעילות ג'
משומש 1 4.625