שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
חוקרים ארץ / מט"ח
משומש 1 11.55
צועדים בדרך המילים ו'
משומש 1 14.975
משומש 1