שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
חוליה בשרשרת זהות יהודית ישראלית ז'
משומש 1 11.6875
אדם וסביבה בעידן הגלובאלי
משומש 1 13.95
שורשים וכנפיים ז'
משומש 1 14.1