שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
יהושע שופטים נקרא ונפעל
משומש 1 11.45
במבט חדש ד'
משומש 1 10.7
FREDDY'S WORLD PLUS פרדי וורלד פלוס ספר STUDENT'S BOOK
משומש 1 15.575
לחיות יחד בישראל ד'
משומש 1 5.65