שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
הגאוגרפיה של ארצות הברית ספר /זהבה קליין
משומש 1 16.25
קורות הדורות ב'- מתקופת הראשונים בספרד עד גזרות ת"ח-ת"ט/פ. רייזנר
משומש 1 15
פלאי האור והחשמל – ספר
משומש 1 16.25
פלאי היקום עבודה /פ.קנצלבוגן
משומש 1 3.75
פלאי החומר-ספר
משומש 1 16.25
מתמטיקה לכיתה ז' סדרת צמרת, חלק ג'/ עוזרי ושלו
משומש 1 6.35
מתמטיקה לכיתה ז' סדרת צמרת, חלק ב' / עוזרי ושלו
משומש 1 7.375
קורות הדורות א' מחורבן בית שני עד תקופת הראשונים /פ.רייסנר
משומש 1 15
אירופה ללא גבולות
משומש 1 17