שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
OXFORD ENGLISH-ENGLISH-HEBREW / מילון אוקספורד אנגלי-אנגלי-עברי
משומש 1 31.925
מתמטיקה לכיתה ח', חלק א', סדרת צמרת / עוזרי ושלו
משומש 1 14.875
פרקטיס פיפרס פור מודול PRACTICE PAPERS C
משומש 1 6.25
להיות אזרחים בישראל- מדינה יהודית ודמוקרטית (חדש)
משומש 1 12.705
מתמטיקה לכיתה ז' סדרת צמרת, חלק ג'/ עוזרי ושלו
משומש 1 6.35
חוקרים מערכות חיים ב'
משומש 1 12.61
ליטרצור פור 4 אופשן 2 LITERATURE FOR /(חקי)
משומש 1 6.575
משומש 1