שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
IMAGINE, STUDENT'S BOOK אימגן ספר
משומש 1 15.25
IMAGINE, WORK BOOK אימגן עבודה
משומש 1 12
גוף האדם בדגש על הומאוסטזיס
משומש 1 10.45
ליטרצור פור 5 אופשן 1 LITERATURE FOR (סגול)
משומש 1 6.575
GRAMMAR WORKSHEETS 5 -גרמר וורקשיט
משומש 1 15.2
אפשר גם אחרת לכיתה ט', חלק ב' אפור
משומש 1 20.315
בסביבת הכימיה / בסביבות הכימיה
משומש 1 21.525
ובחרת בחיים – ערך חיי אדם בתרבות ישראל
משומש 1 4.985
אפשר גם אחרת לכיתה ט', חלק א' אפור
משומש 1 17.845
לשון לתיכון צורות 70% ירוק
משומש 1 11.775
מסעות בזמן – משלום למלחמה ולשואה
משומש 1 14.525
ארכימדס תרגול והכנה למבחנים במתמטיקה לכיתה י 4-5 (481-581) יח"ל
משומש 1 16.25
פיזיקה וטכנולוגיה לכיתה ט'
משומש 1 14.55