שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
עד"י ערכים דמוקרטיים ויהדות אזרחות (לבן דק)
משומש 1 6.3825
IMAGINE, WORK BOOK אימגן עבודה
משומש 1 9.1
כימיה ומדעי החיים לכיתה ט'
משומש 1 14.95
אזרחות במדינת ישראל / דוד שחר
משומש 1 9.05