שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
צועדים בדרך המילים ה'
משומש 1 13.875
בראשית נקרא ונפעל (מהד' מוקטנת) /בינה גלר טליתמן,חנה שליטא (בראשית נקרא ונפעל (מהד' קטנה) /בינה גלר טליתמן,חנה שליטא)
משומש 1 12.155