שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
OUR WORLDאוור וורלד ספר STUDENT'S BOOK
משומש 1 12.175
מסביב לים התיכון
משומש 1 9.925
מלכים א' / אברהם שושן
משומש 1 7.5
לחיות יחד בישראל ג'
משומש 1 5.725
שמואל א-ב – רש"י ומצודות
משומש 1 6.35
יהושוע שופטים – רש"י ומצודות
משומש 1 6.35
הלכה לתלמיד ה'
משומש 1 13.25
מתמטיקה משולבת מסלול כחול כיתה ז' – חלק ג'
משומש 1 11.49
מתמטיקה משולבת מסלול כחול כיתה ז' – חלק ב'
משומש 1 10.7225