שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
במבט חדש ג'
משומש 1 11.7
לחיות יחד בישראל ג'
משומש 1 5.55