שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
הלכה לתלמיד ג
משומש 1 9.325
לחיות יחד בישראל ג'
משומש 1 5.725
מדור לדור א'
משומש 1 10.3525
משניות בהירות ו'
משומש 1 12.5
משומש 1