שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
יהושע שופטים נקרא ונפעל
משומש 1 11.45
לחיות יחד בישראל ד'
משומש 1 5.65
יהושע מקרא מפורש
משומש 1 6.225
שופטים' מקרא מפורש
משומש 1 6.225
במבט חדש ד 2016
משומש 1 11.85