שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
יסודות החשבונאות ספר חדש (אפור פס כתום)
משומש 1 10.4675
אנסין 3 ECB Unseen
משומש 1 11.25