שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
עלי ספרות ט'
משומש 1 18.6
אל תיגע לי בזמיר
משומש 1 18.5
מפגשים עם הפסיכולוגיה
משומש 1 21.975
מפגשים עם הפסיכולוגיה 3
משומש 1 21.325