שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
משניות בהירות ו'
משומש 1 12.5
מילה טובה מאוד ה – חלק 1 ממ"ד
משומש 1 11.825
מילה טובה מאוד ה – חלק 2 ממ"ד
משומש 1 11.825
משניות בהירות ה'
משומש 1 12.5
חוטבים לשון ח'
משומש 1 10.35
חוטבים לשון ז'
משומש 1 10.9
משומש 1