שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
קורות הדורות ב'- מתקופת הראשונים בספרד עד גזרות ת"ח-ת"ט/פ. רייזנר
משומש 1 15
משניות משמחות ו' – לקט
משומש 1 14.5
דברי ימי הבית השני /א.ב.פרידנר
משומש 1 9
הלכה לתלמיד ב'
משומש 1 9.7
קורות הדורות א' מחורבן בית שני עד תקופת הראשונים /פ.רייסנר (קורות הדורות האחרונים /פ.רייסנר)
משומש 1 15