שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
בישוב שלנו ובסביבתו
משומש 1 13.1325
על קצה הלשון ומעולמה של ספרות ד'
משומש 1 17.075