שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
תהילים מקראות גדולות
משומש 1 10.85
ישעיהו מקראות גדולות
משומש 1 10.85
שמות מקראות גדולות
משומש 1 10.85
ישעיהו רש"י ומצודות
משומש 1 6.35
דברים מקראות גדולות
משומש 1 10.85
ירמיהו רש"י ומצודות
משומש 1 6.35
ירמיהו מקראות גדולות
משומש 1 10.85
דניאל, עזרא ונחמיה – מקראות גדולות
משומש 1 10.85
יהושוע שופטים מקראות גדולות
משומש 1 10.85
ירמיהו מקראות גדולות
משומש 1 10.85
ירמיהו מקראות גדולות
משומש 1 10.85
ירמיהו מקראות גדולות
משומש 1 10.85
מלכים א-ב מקראות גדולות
משומש 1 10.85
מלכים א-ב מקראות גדולות
משומש 1 10.85
ישעיהו מקראות גדולות
משומש 1 10.85