שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
תרי עשר מקראות גדולות (כולל יונה)
משומש 1 11.45
בראשית מקראות גדולות
משומש 1 11.45
במדבר מקראות גדולות
משומש 1 11.45
ירמיהו מקראות גדולות
משומש 1 11.45
ישעיהו מקראות גדולות
משומש 1 11.45
בראשית מקראות גדולות
משומש 1 11.45
שמואל א-ב – רש"י ומצודות
משומש 1 6.35
יהושוע שופטים – רש"י ומצודות
משומש 2 12.7
ירמיהו רש"י ומצודות
משומש 2 12.7
חומש מנוקד "באר שמואל" – בראשית
משומש 1 4.5
סידור רינת ישראל גדול-ספרד
משומש 1 15