שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
חוקרים חומר ואנרגיה א' / מטמון חדש
משומש 1 13.9825
חוקרים מערכות חיים א'
משומש 1 9.4775
שורשים וכנפיים ז'
משומש 1 11.6
כדור הארץ – סביבה, אדם
משומש 1 17.35
אדם וסביבה בעידן הגלובאלי
משומש 1 12.875
ESSENTIAL LINKS – INTERMEDIATE LEVEL, STAGE 1, WORKBOOK
משומש 1 8.5
בסביבת הכימיה / בסביבות הכימיה
משומש 1 16.275