שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
צועדים בדרך המילים ד
משומש 1 17.525
שערים לתורה שמות ב/ענת גסול,רונית בן ארי
כמו חדש 1 21.25
שערים לתורה שמות א/ענת גסול,רונית בן ארי
משומש 1 10.625
לחיות יחד בישראל ג'
משומש 1 5.725