שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מסע אל הדמוקרטיה הישראלית
משומש 1 10.415
מפות מגלות עולם, חוברת עבודה
משומש 1 5.3
תנ"ך לחטיבת הביניים – יציאת מצרים ז'
משומש 1 14.875
חוליה בשרשרת זהות יהודית ישראלית ז'
משומש 1 11.6875
שורשים וכנפיים ז'
משומש 1 14.1
TAKE A STANDטייק אסטנד ספר
משומש 1 18.55
מילה טובה מאוד ז' – הבנה, הבעה ולשון
משומש 1 13.875