שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
לחיות יחד בישראל ב'
משומש 1 6.5
צועדים בדרך המילים ב'
משומש 1 11.2
עלי ספרות ט'
משומש 1 21.9
ON TRACK, ALTERNATIVE – FOUNDATION LEVEL, STAGE 3 INTERMEDIATE LEVEL, STAGE 1, STUDENT'S BOOK
משומש 1 21.5
בדרך הקל'ה א' /מוצפי,שחר
משומש 1 16.25