שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מדעי החיים ז'
משומש 1 12.075
חוטבים לשון ז'
משומש 1 9.525
מדור לדור ב'
משומש 1 9.75
אדם וסביבה בעידן הגלובאלי
משומש 1 12.875
מתמטיקה משולבת ז' חלק א' סגול פס צהוב
משומש 1 11.0375
מתמטיקה משולבת ז' חלק ג' כחול פס צהוב (מתמטיקה משולבת ז' חלק ג' כחול)
משומש 1 11.49
מתמטיקה משולבת ז' חלק ב' כחול פס צהוב
משומש 1 10.725