שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
MAKING SENSE BOOK מייקינג סנס ספר
כמו חדש 1 33.1
מייקינג סנס-עבודה Making Sense Workbook
כמו חדש 1 25.5
משברים ותקומה – כרך א' מסורת ומהפכות – מכון הר ברכה
משומש 1 20.825
משברים ותקומה – כרך ב' חורבן וגבורה נאציזם ושואה
משומש 1 17.4
משברים ותקומה- כרך ג' השיבה לציון עלייה, התיישבות ועצמאות / הר ברכה
משומש 1 20
במעגלי ההלכה דינים ומבוא מסלול תושב"ע(סגול)
משומש 1 7.5