שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מדור לדור ב'
משומש 1 9.48
מדעי החיים ז'
משומש 1 13.7
מתמטיקה משולבת מסלול ירוק כיתה ח' – חלק ב'
משומש 1 14.5525