שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מדור לדור א'
משומש 1 10.3525
GRAMMAR HELPER 4 גרמר הלפר
משומש 1 15.075
מתמטיקה משולבת ט' חלק א' מסלול ירוק
משומש 1 21.625
משניות בהירות ג' – לקט משניות
משומש 1 13.5
משומש 1