שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
חומש מנוקד "באר שמואל" – בראשית
משומש 1 4.5
החמש החדש
משומש 2 15