שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
ESSENTIAL LINKS – INTERMEDIATE LEVEL, STAGE 1, WORKBOOK
משומש 1 8.5
שפה מספרת תרבות, ספר א'
משומש 1 8.4
אדם וסביבה בעידן הגלובאלי
משומש 1 13.95
חוטבים לשון ז'
משומש 1 10.9
חוליה בשרשרת זהות יהודית ישראלית ז'
משומש 1 11.6875
מתמטיקה לכיתה ז', חלק א' / גבי יקואל
משומש 1 7.075
מתמטיקה לכיתה ז', חלק ב' / גבי יקואל
משומש 1 8.225
מתמטיקה לכיתה ז', חלק ג' / גבי יקואל
משומש 1 7.4
שורשים וכנפיים ז'
משומש 1 14.1
אנסין Unseen 2
משומש 1 11.25
תנ"ך לחטיבת הביניים – יציאת מצרים ז'
משומש 1 14.875
מסע אל העבר – עולמות נפגשים – נוצרים, מוסלמים ויהודים במאות 15-16
משומש 1 14.85