שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מדעי החיים ז'
משומש 1 13.7
ESSENTIAL LINKS – INTERMEDIATE LEVEL, STAGE 1,STUDENT'S BOOK
משומש 1 15.6
מילה טובה מאוד ז' – הבנה, הבעה ולשון
משומש 1 13.875
חוליה בשרשרת זהות יהודית ישראלית ז'
משומש 1 11.6875
תנ"ך לחטיבת הביניים – יציאת מצרים ז'
משומש 1 14.875