שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
עט נובע
משומש 1 16.34
אזרחות במדינת ישראל / דוד שחר
משומש 1 9.05
ירמיהו מקראות גדולות
משומש 1 10.85
מלכים א-ב רשי ומצודות
משומש 1 7.075
קיצור שולחן ערוך
משומש 1 12.3075
דורות עולם אחרונים ב ספר
משומש 1 10.25
דורות עולם ראשונים ספר
משומש 1 10.25
פלאי החומר
משומש 1 12.75