שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מסע אל העבר – עולמות נפגשים – נוצרים, מוסלמים ויהודים במאות 15-16
משומש 1 14.85
אדם וסביבה בעידן הגלובאלי
משומש 1 13.95
מדעי החיים ז'
משומש 1 13.7
מדעי החומר ז'
משומש 1 9.6
תנ"ך לחטיבת הביניים – יציאת מצרים ז'
משומש 1 14.875